NOX QUAEROX 2017

NOX QUAEROX 2017 je úspešne za nami! Nech sa páči, pozrite si výsledky, ako to celé dopadlo. Pre kompletnú fotogalériu z podujatie klikajte na našu FB stránku sem.

 

Výsledky podľa kategórií:

Kategória X-gen (medzigeneračná):

 

Zmiešaná kategória:

 

Ženská kategória:

 

Mužská kategória:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nočný orientačný beh dvojíc alebo "Nie je dôležité nájsť, ale hľadať" :)

A prečo takto "nonšalantne"? Pretože napriek tomu, že sa snažíme o čo najvyššiu mieru kvality, ide nám hlavne o zábavu a netradičné trávenie voľného času, resp. príjemne prežitý jesenný večer. Preto sa vôbec nemusia báť tí, ktorí nie sú športovci a "makači" a naopak, tým, ktorí sem prišli kvôli prekonávaniu rekordov, sa snažíme ukázať aj inú stranu športovania. Ako už býva príjemnou tradíciou, aj tento rok má akcia dobročinný charakter a aj v ročníku 2017 ...bežíme so svetielkom... *.

 

 

 

Popis súťaže

NOX QUAEROX je SÚŤAŽ DVOJÍC na princípe orientačného behu scorelauf. Na mape, ktorú dvojica dostane pred štartom, sú vyznačené kontroly s rôznou bodovou hodnotou, podľa vzdialenosti a náročnosti ich umiestnenia od miesta štartu.  Každý ročník je niečím jedinečný, vždy sa snažíme zakomponovať nové prvky, aby bol každý ročník zaujímavý niečím iným. Preto sa všetky potrebné technické informácie ohľadom počtu a bodových hodnôt kontrol súťažiaci dozvedia až po registrácii na mieste pri vysvetľovaní pravidiel súťaže, cca 15 minút pred štartom. Mapu dostanú rovnako tesne pred štartom. Hra sa môže realizovať hromadným štartom alebo intervalovo, pre rok 2016 sme zvolili alternatívu hromadného štartu. Zápisný hárok s výsledkami odovzdá dvojica pri dobehnutí do cieľa zapisovateľovi, vtedy sa jej zastavuje čas (hárok musí byť pred odovzadním označený menami, príp. číslom dvojice, pri odovdzávaní hárku musia byť prítomní obidvaja súťažiaci z dvojice).

Súťažiaci sa snažia v stanovenom časovom limite pozbierať čo najviac kontrol a získať tak čo najväčší počet bodov. Čas je obmedzený, bežať sa bude presne 60 minút. Za prekročenie časového limitu nasleduje penalizácia – za každú minútu navyše sa  tímu odpočítava 1 bod z už nazbieraných bodov. Časový limit na súťaž je +20 minút k celkovému času hry (teda celá hra sa končí po 80 minútach od štartu), po jeho prekročení je dvojica diskvalifikovaná. Vyhráva dvojica s najvyšším počtom bodov (resp. podľa ďalších kritérií, viď nižšie).

Dvojica s najlepším výsledkom získava putovný pohár NOX QUAEROX.

Každý ročník je špecifický úpravou pravidiel, aby sme zvýšili atraktivitu súťaže. Pre zachovanie čo najväčšieho napätia tak aj tento rok presné znenie zverejníme pri vysvetľovaní pravidiel pred súťažou.

 

Prihlás sa teraz cez

ON-LINE PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Prihlasovanie na ročník 2017 bolo ukončené, tešíme sa na vás opäť v roku 2018 :)

------------------------------------------------------------------------
Sleduj event aj na FB - klikni sem na presmerovanie

Termín: 10. november 2017

Čas: 19:00 - v tomto čase sa už štartuje, registráciu je potrebné zrealizovať v dostatočnom predstihu

Registrácia: od 17:30 do 18:30 (pozn.: Prednostne sa budú registrovať účastníci, ktorí sa prihlásili prostredníctvom on-line formulára, registrovať sa na mieste bude možné len v prípade, že sa uvoľní miesto - prihlásená dvojica sa nedostaví na miesto registrácie. Na túto možnosť sa ale netreba spoliehať).

Výklad pravidiel: 18:45 - pozor, výklad začína presne o tomto čase, nezmeškajte všetky dôležité informácie!!!

Miesto konania (štart a cieľ): URBAN SPOT (bývalé kino Hviezda), Skuteckého 3, Banská Bystrica. Beží sa centrom mesta.

Kategórie:

 • mužská (2 muži, vek nad 15 rokov)
 • ženská (2 ženy, vek nad 15 rokov)
 • mix (1 muž + 1 žena, vek nad 15 rokov)
 • X-gen (medzigeneračná). V tejto kategórii budú štartovať napr. dieťa + rodič, dieťa + starý rodič a podobne. Sú povolené rôzne kombinácie predchádzajúcich kategórií - čisto mužská, čisto ženská, mix, jedinou podmienkou je, že v tejto kategórii musí byť 1 člen do 15 rokov.

Časový limit: 60 min.

Pozn.: Tento čas je konečný čas súťaže, teda do 60 minút od štartu musí byť dvojica SPÄŤ v cieli. Po prekročení toho limitu nasleduje penalizácia - za každú začatú minútu navyše sa vám odráta 1 bod z už nazbieraných bodov. LIMIT na súťaž je 80 minút – po prekročení tohto času, ak sa dovtedy dvojica nevráti na miesto štartu, nasleduje automaticky jej DISKVALIFIKÁCIA.

Po zistení porušenia pravidiel bude dvojica automaticky VYLÚČENÁ. (Pravidlá viď popis súťaže nižšie).

Spôsob štartu: hromadný

Prihlasovanie: len vopred cez tento prihlasovací formulár ON-LINE PRIHLASOVACÍ FORMULÁR.

Registrácia: na mieste, pre vopred prihlásených účastníkov.

 • Organizátor zabezpečí písacie prostriedky pre tímy, ktoré dostanú pri registrácii.
 • Súčasťou štartovného je čaj pre každého účastníka.

LIMIT: 80 dvojíc

*Technické informácie:

Štartovné súťaže je 5€ na osobu. Platí sa pri registrácii prihlásených, na mieste a pokrýva všetky náklady spojené so súťažou. Organizátori súťaže túto súťaž pripravujú dobrovoľne a zriekajú sa akýchkoľvek nárokov na finačnú odmenu. Z každého štartovného bude navyše 1€ darované nadácii Svetielko nádeje.

VÝKLAD PRAVIDIEL BUDE 15 MINÚT PRED ZAČIATKOM SÚŤAŽE, o 18.45.

Všetci účastníci sa do súťaže prihlasujú na vlastné nebezpečenstvo, čo pri registrácii potvrdia svojim podpisom.

Odporúčaná výstroj:
•  Bežecká obuv
Čelovka - príp. baterka. Mobily v súťaži sú zakázané, aj na svietenie. Dvojica, ktorá poruší toto pravidlo, bude automaticky diskvalifikovaná, bez nároku na vrátenie štartovného - bežíme pre zábavu, ale aj podľa pravidiel fair play.
•  Bez buzoly – môžete mať vlastnú, ak chcete pri behu aj posilňovať :)

 

Pravidlá:

 1. Stanovenie taktiky ja na každej dvojici. Môže bežať spolu, ale môže sa aj rozdeliť.
 2. Každá dvojica má len 1 mapu, ktorú je zakázané akýmkoľvek spôsobom kopírovať alebo rozmnožovať (fotením na mobilné telefóny, fotoaparáty a podobne). Rovnako je mapu zakázané trhať, takúto mapu rozhodca v cieli nezoberie.
 3. V súťaži je zakázané používať mobilný telefón alebo iný druh digitálnych a informačných technológií.

 4. Je zakázané používať akékoľvek dopravné prostriedky, ako napr. auto, autobus, bicykel a podobne.

 5. Štart je hromadný.

 6. Pri zistení porušenia pravidiel bude dvojica automaticky vylúčená.

 

ODPORÚČAME:

- REFLEXNÚ VESTU/REFLEXNÉ PRVKY - pre zvýšenie vášho bezpečia. Budete sa pohybovať v meste, v bežných dopravných podmienkach.

POVINNOSŤOU ÚČASTNÍKOV JE PRI PREKRAČOVANÍ CIEST VYUŽÍVAŤ PRIECHODY PRE CHODCOV.

Kritériá víťazstva:
1. O víťazovi rozhodne vyšší získaný počet bodov.

2. V prípade rovnosti bodov je druhým kritériom kratší čas.
3. Prípadným tretím kritériom je počet negatívnych získaných bodov.

 

Ceny:

 • Vyhodnocujeme prvé 3 miesta v každej kategórii, ktoré získajú vecné ceny.

 • Navyše tím s najlepším celkovým výsledkom získava Putovný pohár NOX QUAEROX.

 • Tím na poslednom mieste zo všetkých (okrem prípadných diskvalifikovaných) získa sladkú odmenusmiley

 

V prípade akýchkoľvek otázok píšte na mail lenka.piliarova@stageman.sk alebo volajte na 0907 374 708.

--------------------------------------------------------

Staršie ročníky NOX QUAEROX v médiách:

Bystrica24 - Bystrica zažije hromadný beh ...a trochu inak: V noci a s čelovkami na hlave!

Rádio Regina - Nočný orientačný beh dvojíc

Priekopník.sk - Foto: Nočný orientačný beh dvojíc prilákal aj rodičov s deťmi, 57 tímov behalo po Bystrici hore-dole.

Svetielko nádeje - Beh so svetielkami pre Svetielko nádeje

Beh.sk - Banská Bystrica v znamení nočnej bežeckej orientačno-taktickej hry

 

Video z NOX QUAEROX 2016

 

FOTOGALÉRIU Z ROČNÍKA 2015 NÁJDETE PO KLIKNUTÍ SEM.

 

 

© 2015 OUTDOOR INSTITUTE STAGEMAN