NOX QUAEROX 2023

Nočný orientačný beh dvojíc alebo „Nie je dôležité nájsť, ale hľadať“ 🙂

26. október 2023 Banská Bystrica

A prečo takto „nonšalantne“? Pretože napriek tomu, že sa snažíme o čo najvyššiu mieru kvality, ide nám hlavne o zábavu a netradičné trávenie voľného času, resp. príjemne prežitý jesenný večer. Preto sa vôbec nemusia báť tí, ktorí nie sú športovci a „makači“ a naopak, tým, ktorí sem prišli kvôli prekonávaniu rekordov, sa snažíme ukázať aj inú stranu športovania. Ako už býva príjemnou tradíciou, aj tento rok má akcia dobročinný charakter a aj v ročníku 2023 …bežíme so svetielkom… *.

Popis súťaže

NOX QUAEROX je SÚŤAŽ DVOJÍC na princípe orientačného behu scorelauf. Na mape, ktorú dvojica dostane pred štartom, sú vyznačené kontroly s rôznou bodovou hodnotou, podľa vzdialenosti a náročnosti ich umiestnenia od miesta štartu.  Každý ročník je niečím jedinečný, vždy sa snažíme zakomponovať nové prvky, aby bol každý ročník zaujímavý niečím iným. Preto sa všetky potrebné technické informácie ohľadom počtu a bodových hodnôt kontrol súťažiaci dozvedia až po registrácii na mieste pri vysvetľovaní pravidiel súťaže, cca 15 minút pred štartom. Mapu dostanú rovnako tesne pred štartom. Hra sa realizuje formou hromadného štartu. Zápisný hárok s výsledkami odovzdá dvojica pri dobehnutí do cieľa zapisovateľovi, vtedy sa jej zastavuje čas (hárok musí byť pred odovzadním označený menami, príp. číslom dvojice, pri odovdzávaní hárku musia byť prítomní obidvaja súťažiaci z dvojice).

Súťažiaci sa snažia v stanovenom časovom limite pozbierať čo najviac kontrol a získať tak čo najväčší počet bodov. Čas je obmedzený, bežať sa bude presne 60 minút. Za prekročenie časového limitu nasleduje penalizácia – za každú minútu navyše sa  tímu odpočítava 1 bod z už nazbieraných bodov. Časový limit na súťaž je +20 minút k celkovému času hry (teda celá hra sa končí po 80 minútach od štartu), po jeho prekročení je dvojica diskvalifikovaná. Vyhráva dvojica s najvyšším počtom bodov (resp. podľa ďalších kritérií, viď nižšie).

Každý ročník pridávame nejaké špeciálne pravidlo alebo úlohu, aby ste sa viac zabavili. Čo to bude tento rok? Dozviete sa na mieste!

Prihlás sa teraz cez

ON-LINE PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Štartovné: 20€/dvojica (vysokoškoláci UMB 10€/dvojica)

Po prihlásení cez online formulár uhraďte štartovné za tím 20€ na účet:

– SK7883300000002700471996,
– ako variabilný symbol uveďte: 261023
– do poznámky napíšte NOXBB + názov vášho tímu
Po nabehnutí platby na náš účet vám zašleme potvrdenie o štarte. Prevod môže trvať 3 dni, prosíme preto o trpezlivosť, pokiaľ vám potvrdenie nepríde hneď na druhý deň.

Čas: 18:45 – vysvetľovanie pravidiel, registráciu je potrebné zrealizovať v dostatočnom predstihu

Registrácia: od 17:45 do 18:30 (pozn.: Prednostne sa budú registrovať účastníci, ktorí sa prihlásili prostredníctvom on-line formulára, registrovať sa na mieste bude možné len v prípade, že sa uvoľní miesto – prihlásená dvojica sa nedostaví na miesto registrácie. Na túto možnosť sa ale netreba spoliehať).

Miesto konania (štart a cieľ): BREAK Bar, VŠ internát, Tajovského 51

Kategórie:

  • mužská (2 muži, vek nad 15 rokov)
  • ženská (2 ženy, vek nad 15 rokov)
  • mix (1 muž + 1 žena, vek nad 15 rokov)
  • X-gen (medzigeneračná). V tejto kategórii budú štartovať napr. dieťa + rodič, dieťa + starý rodič a podobne. Sú povolené rôzne kombinácie predchádzajúcich kategórií – čisto mužská, čisto ženská, mix, jedinou podmienkou je, že v tejto kategórii musí byť 1 člen do 15 rokov.
  • rodina (3-6 členov, rodičia a deti) – nesúťažná kategória

Časový limit: 60 min.

Pozn.: Tento čas je konečný čas súťaže, teda do 60 minút od štartu musí byť dvojica SPÄŤ v cieli. Po prekročení toho limitu nasleduje penalizácia – za každú začatú minútu navyše sa vám odráta 1 bod z už nazbieraných bodov. LIMIT na súťaž je 80 minút – po prekročení tohto času, ak sa dovtedy dvojica nevráti na miesto štartu, nasleduje automaticky jej DISKVALIFIKÁCIA.

Po zistení porušenia pravidiel bude dvojica automaticky VYLÚČENÁ. (Pravidlá viď popis súťaže nižšie).

Spôsob štartu: hromadný

Prihlasovanie: len vopred cez tento prihlasovací formulár ON-LINE PRIHLASOVACÍ FORMULÁR.

Registrácia: na mieste, pre vopred prihlásených účastníkov.

  • Organizátor zabezpečí písacie prostriedky pre tímy, ktoré dostanú pri registrácii.
  • Súčasťou štartovného je čaj pre každého účastníka.

LIMIT: 70 dvojíc

*Technické informácie:

Všetci účastníci sa do súťaže prihlasujú na vlastné nebezpečenstvo, čo pri registrácii potvrdia svojim podpisom.

Odporúčaná výstroj:
•  Bežecká obuv

•  Čelovka – príp. baterka. Mobily v súťaži sú zakázané, aj na svietenie. Dvojica, ktorá poruší toto pravidlo, bude automaticky diskvalifikovaná, bez nároku na vrátenie štartovného – bežíme pre zábavu, ale aj podľa pravidiel fair play.

• Reflexné prvky

V prípade akýchkoľvek otázok píšte na mail slavo.pacuta@outdoor-institute.sk alebo volajte na 0908 183 660.