O nás

V spoločnosti OUTDOOR INSTITUTE veríme, že len ľudia, ktorí robia to, čo ich baví, robia všetko v živote srdcom a dávajú veciam osobitné čaro. Preto cielene pracujeme na spájaní týchto ľudí, ktorých neustále učíme robiť veci inak a hľadať si vlastnú cestu ako byť šťastný.

Prostriedkom k dosiahnutiu našich cieľov bolo zlúčenie vopred samostatne fungujúcich organizácií OUTDOOR INSTITUTE a STAGEMAN v roku 2013 do jednej firmy, ktoré nám umožnilo jedinečné prepojenie animácie, outdooru a zážitku, ktorými napomáhame osobnostnému rastu našich animátorov a vytvárame viditeľnú konkurenčnú výhodu pre našich klientov. Patriac odvtedy do profesionálnej medzinárodnej siete sme lídrom v oblasti animácie voľného času v Európe a cez naše inovatívne programy patríme k významným hráčom na poli rozvoja metód zážitkovej pedagogiky a outdoorových aktivít.

Zameriavame sa na zabezpečovanie zábavných aktivít a voľnočasových programov pre strediská cestovného ruchu, nákupné centrá a detskú klientelu ako i outdoorovo a zážitkovo zamerané vzdelávacie aktivity pre školy v prírode, detské tábory i firemnú klientelu.

Všetko, čo robíme a čo s nami zažijete, bude zaručene spĺňať kritériá nášho hlavného motta „Viditeľne inak“.

Náš tím

Slavomír Pačuta

Tvorca a lektor vzdelávacích projektov
Šéfinštruktor zážitkových kurzov

Veronika Spišková

Tvorca a lektor vzdelávacích projektov
Šéfinštruktor teambuildingu

Lucia Sirotiarová

Komunikácia a fundraising
Inštruktor teambuildingu

Štefan Šurgan

Inštruktor teambuildingu
Organizátor NOX QUAEROX

Kasha Galovičová

Inštruktor vzdelávacích projektov
Grafický dizajn

Naši partneri