Školy

Detské vzdelávacie animačné a zážitkové programy realizujeme z jedného vážneho dôvodu – lebo milujeme deti! Oni, ich spokojnosť a spokojnosť všetkých zainteresovaných sú u nás na prvom mieste.

Najdôležitejšou časťou v celom procese je však program – ten je vždy starostlivo pripravený vopred a jeho časti sú vždy odskúšané a inovované. Každý program je vždy jedinečný skvost. Nikdy v ňom nechýbajú jedinečné témy, netradičné pomôcky, plné priehrštia materiálu, ktoré deti intenzívne využívajú. Tým rozhodujúcim elementom sú však naši animátori – mladí, akční, vždy usmievaví a nadšení ľudia, ktorí sa medzi sebou predháňajú v tom, kto na ktorý projekt pôjde.

Pre školy nám bude potešením pripraviť a zrealizovať animačné i vzdelávacie programy na školách v prírode, adaptačných i branných kurzoch, netradičných outdoorových programoch či projektoch na umelej lezeckej stene (tieto iba v Banskej Bystrici). Našou špecialitou je príprava survivalových škôl v prírode. V týchto programoch máme niekoľkoročné skúsenosti a množstvo spokojných detí i zariadení. Aktívne spolupracujeme s niekoľkými strediskami, v ktorých pre vás vieme na požiadanie pripraviť požadovaný projekt. Vieme samozrejme taktiež za školou vycestovať do ňou vybraného zariadenia.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, budeme sa tešiť na spoločné nezabudnuteľné dni.

Školy v prírode

Zem 2.0.5.7.
Pri skúmaní vesmíru sa výskumníkom podarilo zachytiť nebývalú vesmírnu anomáliu. Najprv ňou bola len zdanlivo nezvyčajná rádiová vlna, pri hlbšom skúmaní sa však zistilo, že je to zašifrovaná správa z budúcnosti. Správa je veľmi znepokojujúca, pretože hovorí o zániku Zeme v jej terajšej podobe, ktorá nám hrozí už vo veľmi blízkej dobe, a to v roku 2057. V tom čase totiž kvôli obrovskému technologickému pokroku ľudia zabudli ako žiť s prírodou, prestali sa o ňu starať, ba čo viac, zhoršili sa aj medziľudské vzťahy a ľudia si prestali pomáhať.

Tesne pred vypuknutím katastrofy, ktorá zničila svet, sa podarilo nahrať túto správu významnému kvantovému fyzikovi. V čase jej nahrávky to bol už človek v pokročilom veku, žil však ešte v našej dobe, náš osud mu nie je ľahostajný a vyslal ju preto do minulosti. V nej nás chce vystríhať k tomu, aby k tejto situácii nedošlo, pretože dnes je ešte možné situáciu zvrátiť. Bude však potrebné zmeniť naše správanie a to k prírode i k sebe navzájom. V správe tiež okrem iného uviedol miesto, na ktorom sa nachádza tajná truhlica so všetkými potrebnými inštrukciami. Truhlicu sa už podarilo nájsť, je však zamknutá na niekoľkov zámkov, ktoré je potrebné nájsť a ich pomocou truhlicu odomknúť. Táto úloha je na vás.

Adaptačné kurzy

Adaptačný kurz je zážitkový stmeľovací pobyt určený pre novo tvoriace sa triedne kolektívy (pre žiakov nastupujúcich  do prvého ročníka strednej školy alebo do 5. ročníka ZŠ). Ponúka netradičný, ale veľmi efektívny spôsob neformálneho zoznámenia a vzájomného spoznania sa členov novo vznikajúceho triedneho kolektívu, zoznámenie sa s ich triednym učiteľom a adaptáciu na podmienky a klímu novej školy. Preto sa realizuje ešte počas posledných dní prázdnin alebo v prvých dňoch začiatku školského roka a má formu pobytu v mimoškolskom prostredí. Dĺžka je premenlivá, zvyčajne trvá od 3 do 5 dní.

Hlavný dôraz sa kladie na sociálne ciele, pretože ide o adaptáciu na novú skupinu, v ktorej bude žiak tráviť niekoľko nasledujúcich rokov a bude jej súčasťou. Vytvára podmienky na pochopenie významu skupiny a nájdenie svojho miesta v nej.  Cielene rozvíja komunikačné zručnosti a tímovú spoluprácu prostredníctvom tvorivých úloh, rolových hier a riešenia problémových situácií.

Program počas adaptačných kurzov prebieha v jednotlivých blokoch počas celého dňa. Vhodné je naplánovať trvanie adaptačného kurzu aspoň na 3 dni. 

Ak vás naša ponuka zaujala, cenník a bližšie informácie o programe vám radi zašleme mailom na vyžiadanie.

Kurz na ochranu života a zdravia (KOŽaZ)

Pre všetkých žiakov 3 ročníka stredných škôl sme pripravlili program, ktorý im zážitkom ukáže ako ochrániť zdravie a život. Ako sa zorientovať v prírode, ako zachrániť svojho kamaráta v situáciách, ktoré nás môžu stretnúť v bežnom živote, či ako sa chovať pri požiari. To všetko v sprievode našich inštruktorov a pod dohľadom a inštruktážou záchranárov, hasičov prípadne iných odborníkov. 

Žiaci nevynechajú ani špeciálne outdoorové aktivity a program v prírode. Zážitkom získané cenné skúsenosti z praktického kurzu zostanú už na stálo uložené v hlavách všetkých účastníkov a v prípade nutnosti ich budú vedieť použiť priamo v praxi.

Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom:

  • riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana,
  • zdravotná príprava,
  • pobyt a pohyb v prírode,
  • záujmové technické činnosti a športy.

Ak vás naša ponuka zaujala, cenník a bližšie informácie o programe vám radi zašleme mailom na vyžiadanie.