NOX Kežmarok

Nočný orientačný beh dvojíc alebo „Nie je dôležité nájsť, ale hľadať“ 🙂

16. marec 2024 Kežmarok

Nox Quaertox je zážitkový beh, kde ide hlavne o zábavu, netradičné trávenie voľného času a príjemne prežitý jarný večer. Preto sa vôbec nemusia báť tí, ktorí nie sú športovci a „makači“ a naopak, tým, ktorí sem prišli kvôli prekonávaniu rekordov, sa snažíme ukázať aj inú stranu športovania.


Popis súťaže

NOX QUAEROX je SÚŤAŽ DVOJÍC na princípe orientačného behu scorelauf. Na mape, ktorú dvojica dostane pred štartom, sú vyznačené kontroly s rôznou bodovou hodnotou, podľa vzdialenosti a náročnosti ich umiestnenia od miesta štartu.  Každý ročník je niečím jedinečný, vždy sa snažíme zakomponovať nové prvky, aby bol každý ročník zaujímavý niečím iným. Preto sa všetky potrebné technické informácie ohľadom počtu a bodových hodnôt kontrol súťažiaci dozvedia až po registrácii na mieste pri vysvetľovaní pravidiel súťaže, cca 15 minút pred štartom. Mapu dostanú rovnako tesne pred štartom. Hra sa realizuje formou hromadného štartu. Zápisný hárok s výsledkami odovzdá dvojica pri dobehnutí do cieľa zapisovateľovi, vtedy sa jej zastavuje čas (hárok musí byť pred odovzadním označený menami, príp. číslom dvojice, pri odovdzávaní hárku musia byť prítomní obidvaja súťažiaci z dvojice).

Súťažiaci sa snažia v stanovenom časovom limite pozbierať čo najviac kontrol a získať tak čo najväčší počet bodov. Čas je obmedzený, bežať sa bude presne 60 minút. Za prekročenie časového limitu nasleduje penalizácia – za každú minútu navyše sa  tímu odpočítava 1 bod z už nazbieraných bodov. Časový limit na súťaž je +20 minút k celkovému času hry (teda celá hra sa končí po 80 minútach od štartu), po jeho prekročení je dvojica diskvalifikovaná. Vyhráva dvojica s najvyšším počtom bodov (resp. podľa ďalších kritérií, viď nižšie).

Pravidlá súťaže

Štart: 17:45 – vysvetľovanie pravidiel, registráciu je potrebné zrealizovať v dostatočnom predstihu

Registrácia: od 17:00 do 17:45 (pozn.: Prednostne sa budú registrovať účastníci, ktorí sa prihlásili prostredníctvom on-line formulára, registrovať sa na mieste bude možné.

Miesto konania (štart a cieľ): MSKS Starý trh 46, 060 01 Kežmarok

Kategórie:

  • mužská (2 muži, vek nad 15 rokov)
  • ženská (2 ženy, vek nad 15 rokov)
  • mix (1 muž + 1 žena, vek nad 15 rokov)
  • X-gen (medzigeneračná). V tejto kategórii budú štartovať napr. dieťa + rodič, dieťa + starý rodič a podobne. Sú povolené rôzne kombinácie predchádzajúcich kategórií – čisto mužská, čisto ženská, mix, jedinou podmienkou je, že v tejto kategórii musí byť 1 člen do 15 rokov.
  • rodina (3-6 členov, rodičia a deti)

Časový limit: 60 min.

Pozn.: Tento čas je konečný čas súťaže, teda do 60 minút od štartu musí byť dvojica SPÄŤ v cieli. Po prekročení toho limitu nasleduje penalizácia – za každú začatú minútu navyše sa vám odráta 1 bod z už nazbieraných bodov. LIMIT na súťaž je 80 minút – po prekročení tohto času, ak sa dovtedy dvojica nevráti na miesto štartu, nasleduje automaticky jej DISKVALIFIKÁCIA.

Po zistení porušenia pravidiel bude dvojica automaticky VYLÚČENÁ. (Pravidlá viď popis súťaže nižšie).

Spôsob štartu: hromadný

  • Organizátor zabezpečí písacie prostriedky pre tímy, ktoré dostanú pri registrácii.
  • Súčasťou preteku je pripravené občerstvenie pre každého účastníka.

*Technické informácie:

Všetci účastníci sa do súťaže prihlasujú na vlastné nebezpečenstvo, čo pri registrácii potvrdia svojim podpisom.

Odporúčaná výstroj:
•  Bežecká obuv

  • Čelovka – príp. baterka. Mobily v súťaži sú zakázané, aj na svietenie. Dvojica, ktorá poruší toto pravidlo, bude automaticky diskvalifikovaná, bez nároku na vrátenie štartovného – bežíme pre zábavu, ale aj podľa pravidiel fair play.
  • Reflexné prvky

V prípade akýchkoľvek otázok píšte na mail 
lucia.sirotiarova@outdoor-institute.sk  alebo volajte na 0914 114 145.