Slavomír Pačuta

Slavo Pačuta absolvoval Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii s etickou výchovou. Jeden semester strávil vďaka programu Erasmus na Masarykovej univerzite v Brne, kde vďaka známym z celého sveta odštartoval spoznávanie nových krajín (navštívil ich viac ako 30) a tak isto sa zamiloval do cudzích jazykov. Neustále sa v nich zdokonaľuje a momentálne sa dohovorí piatimi.

Už na univerzite sa prejavila jeho chuť robiť veci inak a v roku 2011 spolu s ostatnými podobne zmýšľajúcimi bol pri založení občianskeho združenia Outdoor Institute. Po absolvovaní prvého zážitkového kurzu sa mu otvorili dvere k zážitkovej pedagogike a jeho ďalšie smerovanie bolo jasné. V roku 2013 bol pri fúzii s firmou STAGEMAN a stal sa prvým slovenským trénerom animátorov tejto spoločnosti.

Vždy robí to čo ho baví a do svojej práce dáva srdce. Charakterizuje ho dobrá nálada a pozitívna energia, ktorú šíri okolo seba ako inštruktor, moderátor a samozrejme animátor. Je veľkým optimistom, riadi sa heslom: “Smile and world will smile back to you“, takže vždy ho uvidíte s úsmevom na tvári. Ako animátor pracoval na Slovensku i v zahraničí, venuje sa športovej, outdoorovej a detskej animácii. V animátorstve našiel svoje ďalšie smerovanie, pretože v ňom spojil všetky svoje záľuby ako prácu s ľuďmi, šport, prírodu, cestovanie, jazyky i neustále osobné napredovanie.